Mapa budoucí ČSR (1919)

Mapa budoucí ČSRInv. č. 514

Další z řady map budoucí ČSR, tentokrát s hranicemi načrtnutými nikoli na základě reálných předpokladů, nýbrž spíše autorovou velkorysostí. K nové republice patří automaticky Kladsko, Ratibořsko a celé Těšínsko, na jihu se pak slovenská hranice posouvá hluboko až k Budapešti a zabírá rozsáhlá maďarská území. Je jen s podivem, že kreslíř nepočítal s připojením Podkarpatské Rusi. Mapka je ozdobena znaky zemí tvořících ČSR – Čech, Moravy, Slezska a Slovenska.

Nakreslil zřejmě Jaroš Krajča, vydal nakladatel Fr. Balatka v Holešově asi 1919. Originál o rozměrech 32×23 cm je bez měřítka (odpovídá zhruba 1:3 000 000).