Mapa Indie a jihovýchodní Asie 1. pol. 18. stol.

Inv. č. 22

Mapa Indie a jihovýchodní Asie Indie a jihovýchodní Asie na tzv. portolánově mapě z počátku 18. století. Tento typ map býval používán především při námořní plavbě, proto jsou vybaveny růžicemi směrových paprsků, potřebných při navigaci. Barevně odlišená území neodrážejí, snad s výjimkou Číny a Siamu (tedy Thajska), skutečné politické členění této oblasti. Převážná část Indonésie byla již v této době kolonizována Nizozemci, kteří odtud vytlačili Portugalce. Naopak Filipíny celé náležely Španělům. Vidíme, že skutečný tvar Nové Guineje a Austrálie (Nova Holandia) nebyl dosud zcela přesně znám. V rohu je mapa doplněna parergovou výzdobou; vpravo od názvu mapy je zobrazen mořský bůh Neptun (s trojzubcem), skupina domorodců přináší dary Evropě (ženské postavě s korunou a žezlem). Vlevo je zřejmě zobrazena scéna z působení svatého Františka Xaverského, slavného jezuitského misionáře, působícího v 16. století ve východní Indii a v Japonsku. Právě obrací na víru skupinu domorodých obyvatel, zatímco dva amoreti snášejí z nebes Písmo svaté a krev Páně. Vpravo za nimi (pod názvem mapy) zůstávají opuštěny ležet pohanské modly.

Vydal Matthias Seutter v Augsburgu v 1. pol. 18. století. Originál o rozměrech 58×50 cm je zhotoven v měřítku cca 1:16 500 000.