Mapa Okresního hejtmanství Moravská Ostrava (1902)

Mapa Okresního hejtmanství Moravská Ostravainv. č. 1176

Sídlem politického okresu, který znázorňuje tato školní mapa, se Moravská Ostrava stala až v roce 1900. Rozlohou tvořil asi třetinu dnešního katastru města Ostravy a omezoval se výlučně na území moravských obcí, sevřené řekami Odrou a Ostravicí, přičemž na jihu sahal až po Starou Ves a Krmelín. Na severní hranici tehdy sousedil s Pruskem. V levém horním rohu mapy autoři zobrazili znaky tří nejdůležitějších měst okresu – Moravské Ostravy, Přívozu a Vítkovic.

Mapu v roce 1902 zhotovili ředitel měšťanské školy A. Neusser a učitel na obecné škole v Mor. Ostravě F. Benisch, barevnou litografii vydalo nakladatelství Julius Kittl v Moravské Ostravě. Rozměry vlastní mapy jsou 22,5×36,5 cm, měřítko 1:55 000.