Mapa Přerovského kraje (1750)

Mapa Přerovského krajeInv. č. 1145

Na této mapě vidíme nejsevernější část bývalého Přerovského kraje (zeleně vybarvené plochy) asi v 1. polovině 18. století. Přerovský kraj, kam patřila i moravská část dnešní Ostravy, měl své sídlo do roku 1783 v Přerově, poté až do svého zrušení v roce 1850 v Hranicích; ve Slezsku k němu náleželo několik odloučených moravských enkláv, které byly ve stejném roce formálně připojeny ke Slezsku. Moravská Ostrava, kterou nalezneme na mapě vpravo dole (Mährisch Ostrau), byla tehdy nevýznamným poddanským městečkem, které předčil např. i Fulnek. Autor mapy, slavný kartograf Jan Kryštof Müller, zkrášlil mapu v pravé horní části parergovou výzdobou znázorňující personifikace řek Moravy a Odry.

Nakreslil Jan Kryštof Müller, vydal Johann Baptista Homann v Norimberku asi v roce 1750, originál sestává ze dvou mapových listů o rozměrech 57×46 cm, měřítko kde 3 moravské míle = 153 mm odpovídá zhruba 1:155 000