Mapa severní Afriky 1. pol. 18. stol.

Inv. č. 20

Mapa severní AfrikyHistorická mapa severní Afriky a západního středomoří vztahující se k církevním dějinám pozdně antického období. Připomeňme jen, že v této oblasti působily v uvedeném období takové veličiny jako filosof Tertulián, biskup a mučedník Cyprián nebo velký myslitel a teoretik Augustin, kteří se výrazně podíleli na formování křesťanské teologie. Tuniské Kartágo bylo druhým význačným střediskem křesťanské církve na západě hned po Římu. Po stránce správní je zde barevně zachyceno členění severoafrického území do někdejších římských provincií. Výzdoba se rovněž vztahuje k věroučné tématice; u nohou vlevo klečící postavy je otevřeno Písmo (Verbum Dei – Slovo Boží), na stole je miska s hostiemi, kalich a džbán s vínem (tedy tělo a krev Páně). Vpravo je vyobrazen zřejmě svatý Pavel (turban ukazuje na jeho východní původ, meč je atributem mučednictví) vykládající Evangelium. Zcela nahoře se vznáší alegorie víry držící v levé ruce kříž a v pravé svíci, jejímž světlem zahání bytosti temnot.

Vydal Matthias Seutter v Augsburgu v 1. pol. 18. století. Originál o rozměrech 58×50 cm je zhotoven v měřítku cca 1:4 500 000.