Mapa světa 1792

Inv. č. 25

Mapa světa 1792Překrásně vyvedená mapa světa, na níž můžeme jasně vidět úroveň kartografie konce 18. století. Neprobádány zůstávají oblasti kolem obou pólů, Austrálie a Severní Ameriky, zatímco tvary ostatních kontinentů již vcelku odpovídají realitě. Autor zkrášlil mapu bohatou parergovou výzdobou, kterou tvoří především alegorie čtyř světadílů – Evropy, Afriky, Asie a Ameriky, doplněné v kartuších o stručný fyzicko geografický popis příslušného kontinentu. Na okrajích mapy jsou motivy astronomické; vlevo obraz slunečního disku, situace Země při letním slunovratu, schémata heliocentrické soustavy Koperníkovy, geoheliocentrické Tycho de Brahovy a postavení Země a Měsíce při zatmění Slunce. Vpravo je známý povrch Měsíce, situace Země při zimním slunovratu, Ptolemaiova geocentrická soustava, Descartesova heliocentrická soustava a postavení Země a Slunce při zatmění Měsíce. Zcela uprostřed mapy dole je zobrazen velký astroláb nebo též armilární sféra, nástroj používaný k určení polohy nebeských těles.

Mapu zhotovil J. B. Nolin v Paříži v roce 1792. Originál o rozměrech 66×50 cm, bez měřítka, odpovídá cca 1:75 000 000.