Mapa Turecké říše 1737

Inv. č. 1

Mapa Turecké říšeMapa Turecké říše, která na počátku 18. století stále ještě zabírala úctyhodnou rozlohu v Asii, Africe i Evropě. Jednotlivé provincie a závislá území impéria jsou celoplošně vybarveny, zatímco hranice nezávislých území jsou pouze obtaženy barevnou linkou; na Balkáně již vidíme následky těžké porážky u Vídně v roce 1683 a tzv. Karlovackého míru v roce 1718; Uhry, Sedmihradsko (zde Transilvania) a část Srbska i s Bělehradem byly díky skvělým vítězstvím prince Evžena Savojského od Turků osvobozeny, Srbsko však již v roce 1739 opět připadlo Turecku. V levém dolním rohu je mapa doplněna parergovou výzdobou, kde vidíme tureckého sultána (s žezlem zakončeným půlměsícem), kterému porobené národy, poháněné zástupem tureckých vojáků přinášejí bohatství a symbolické klíče od svých bran. Hlouček postav za sultánovým trůnem nahlíží patrně do svaté knihy muslimů, Koránu, zatímco nahoře se vznášející okřídlená postava drží v rukou sochu proroka Mohameda. Její špičaté oslí uši však naznačují zřejmě hloupost a modloslužebnictví.

Vydáno u Homannových dědiců v Norimberku 1737; rozměry originálu jsou 58×50 cm, měřítko odpovídá přibližně 1:9 000 000.