Mapa vévodství Slezského 1640

Mapa vévodství Slezského Inv. č. 594

Jedna z četných map Slezska, vzešlých z produkce známého kartografa Martina Hellwiga. Mapa nevyniká přesností, např. Moravská Ostrava je zde zakreslena jako součást Opavska, zatímco Slezská Ostrava zde vůbec zaznačena není. K zobrazení horopisu a lesů využívá tzv. kopečkové a stromečkové manýry, je doplněna velkým znakem slezského vévodství a v levém dolním rohu i alegorickou výzdobou, kde vidíme vlevo bohyni plodnosti a úrody Ceres se snopem obilí, srpem a korunou z obilných klasů, vpravo stojí Pan, bůh lesů, polí a stád.

Nakreslil Martin Hellwig, mapa byla vydána asi v roce 1640, originál o rozměrech 50×38 cm je zhotoven v měřítku, odpovídajícím přibližně 1:570 000.