Mapa zemí československých – předpokládané hranice (1919)

Mapa zemí československýchinv. č. 513

O této mapce se po stránce faktografické nedá mnoho vypovědět. Možná byla přílohou nebo součástí onoho českého listu Svornost a propaguje nově vznikající Československou republiku v Americe, je to však jen pouhá domněnka. Zobrazuje mladou republiku v předpokládaných hranicích, v podstatě velmi správně s výjimkou Podkarpatské Rusi. Osud plebiscitních území Těšínska, Ratibořska a Javoriny byl rozhodnut později, s malým ziskem pro ČSR. Mapka je doplněna krátkým přehledem dat, která autor považoval za obzvlášť osudová pro naše národy.

Mapa byla vydána patrně v roce 1919, rozměry originálu jsou 28×24 cm, bez měřítka (odpovídá asi 1:3 000 000).