Plán Cařihradu (Istanbulu) 1. pol. 18. stol.

Inv. č. 21

Plán CařihraduPlán Cařihradu, někdejší Konstantinopole, kdysi císařské rezidence Byzantské říše a později hlavního města Tureckého impéria. V barevné horní části plánu je zobrazen stav po dobytí města Turky v roce 1453; z významnějších objektů je tu plasticky zakreslen např. chrám Hagia Sophia (světle žlutě vybarvená čtvrť v popředí), hned vedle vpravo sultánský palác Topkapi (světle červená čtvrť). Naproti tomu v pozadí vpravo na konci Zlatého rohu je to starý byzantský palác Blacherny (světle fialová, označen jako Palatium Constantini) a v sousední čtvrti vlevo slavná Modrá nebo také Selimova mešita. Zlatý roh odděluje někdejší janovskou obchodní kolonii Pera. U jeho ústí, už v Bosporu, vidíme žlutě kolorovanou věž (tzv. Leandrova věž), z níž bylo kdysi možno přepažit řetězem úžinu a tak zabránit lodím protivníka v průjezdu. Celý plán je orientován k západu, naopak na velkolepé vedutě, která ho doplňuje, je zachycen pohled na město ze severu.

Vydal Matthias Seutter v Augsburgu v 1. pol. 18. století. Originál o rozměrech 57×50 cm, bez měřítka.