Plán průtahu císařské silnice Moravskou Ostravou (1836)

Plán průtahu císařské silnice Inv. č. 1298

Situační plán dlážděné erární průjezdní silnice a přilehlého okolí ve městě Moravské Ostravě, za účelem zamýšlené regulace průjezdu – to je doslovný překlad poněkud dlouhého názvu jinak velmi zajímavého plánu znázorňujícího průtah tzv. císařské silnice (dnešní ulice 28. října), spojující Opavu s Těšínem, v roce 1836. Vidíme zde zhruba polovinu dnešního Masarykova náměstí, tehdy ještě s podloubím (znázorňují je tečkované obloučky). Barvy okolních domů vypovídají o použitém stavebním materiálu (světle červené objekty kamenné a zděné, žluté dřevěné). Zhotovitel mapy Franz Schneider mimo jiné uvedl i seznam majitelů domů ve vnitřním městě, na tehdejším Přívozském a Vítkovickém předměstí a zakreslil i tři nejkritičtější profily na trase, z nichž nejužší měl pouhé tři metry. Zachycena je také část toku řeky Ostravice s tehdy ještě dřevěným mostem a krátký úsek mlýnského náhonu (na mapě vlevo).

Ručně zhotovená a kolorovaná mapa z roku 1836 o rozměrech mapového listu 76×56 cm, měřítko je vyjádřeno ve stupnici, kde 1 coul odpovídá 15 vídeňským sáhům, čili zhruba 1:1 100.