Plán prvního vodovodu v Moravské Ostravě k roku 1833 (1948)

Plán prvního vodovodu v Moravské OstravěInv. č. 1719

Plán nejstaršího moravskoostravského vodovodu, který dřevěným potrubím přiváděl vodu do kašen na dnešním Masarykově náměstí až z Vítkovic, dává dobrou představu o tom, jak řídce bylo toto území osídleno ještě ve 20. letech 19. století. Kromě historického jádra města vidíme už jen pár roztroušených, většinou hospodářských budov, jejichž větší koncentrace byla právě v místech dnešní ulice Stodolní. Směrem na sever, až k dnešní ulici Mariánskohorské, se táhly rozsáhlé plochy rybníků napájených tzv. Valchařskou strouhou vodou z řeky Ostravice. Na plánu si povšimněme ještě druhého nejstaršího městského hřbitova (světlezelená plocha těsně nad centrem města), kde se dnes rozkládá Husův sad.

Plán zhotovil Adolf Žlebek v roce 1948 Ostravě; originál o rozměrech 48×72 cm je pořízen v měřítku 1:6 400.