Plán ruského města Nižní Novgorod 1845

Plán ruského města Nižní NovgorodInv. č. 494

Plán ruského města Nižní Novgorod (v letech sovětské éry přejmenovaného na Gorkij – po svém slavném rodákovi Maximu Gorkém), jak vypadalo v roce 1845. Město leží na soutoku řek Volhy (nahoře) a Oky a již tehdy bylo důležitým přístavem. Jeho nejstarší části, tzv. hornímu městu zvanému také Horní bazar, vévodí pevnost založená v 15. století. Pod ní se na březích obou řek rozkládá dolní město, tzv. Nižní bazar. 900 metrů dlouhý lodní most jej spojoval s třetí částí města, Makarjevskou nebo také Jarmarkou, kde stálo na 6500 krámů a obchodních skladišť, vzorně seřazených v pravoúhlé uliční síti. Z ruské historie je Nižní Novgorod znám především tím, že právě odsud v roce 1611 vyrazilo lidové vojsko vedené Kuzmou Mininem a knížetem Dmitrijem Požarským, aby osvobodilo Moskvu okupovanou Poláky.

Údaje potřebné ke zhotovení plánu shromáždil štábní kapitán Izvolskij; litografovaný plán byl vydán v Petrohradu v roce 1845, rozměry originálu jsou 86×56 cm, měřítko je vyjádřeno v ruských sázích a odpovídá v přepočtu zhruba 1:15 000.