Plán Velké stavby II. pětiletky 1956

Plán Velké stavby II. pětiletky Plán staveb, které měly být realizovány v letech 1956-1960

Inv. č. 567

Klasický produkt „budovatelské éry“, na němž samozřejmě neschází ani mírové holubičky; plán znázorňující stavby, které měly být realizovány v období druhého pětiletého plánu – tedy v letech 1956-1960. Je patrné, jaký důraz byl kladen na těžký průmysl; na plánu se to hemží doly, hutěmi, elektrárnami a přehradami. Tato doba se měla stát zároveň érou dovršení socialistické výstavby a měla položit pevné základy k tomu, aby bylo možno „v krátké době předstihnout úroveň předních kapitalistických zemí“. Jak vidíme, svůj rozmach zažívala televize a probíhala také rozsáhlá výstavba sídlišť – s naprosto nereálným předpokladem, že do roku 1970 bude možno úplně odstranit bytový problém. Ovšem již v roce 1958 se ukázalo, že v dosavadních podmínkách není možné dosáhnout reálného růstu produktivity práce a dostavila se krize centrálně řízeného hospodářství.

Autorem mapy je P. Béza, vydána byla ministerstvem školství a kultury ČSR v nakladatelství Orbis v Praze v prosinci 1956. Rozměry originálu jsou 101×54 cm, meřítko odpovídá asi 1:750 000.