Plánek poplužního dvora zámku v Kunčicích konec 18. stol.

Plánek poplužního dvora zámku v KunčicíchInv. č. 1491

Plánek poplužního dvora zámku v Kunčicích patří k tomu nejcennějšímu v Archivu města Ostravy už proto, že je doplněn velmi podrobnými vysvětlivkami, včetně výměry jednotlivých pozemků. Autor popsal veškerou půdu náležející ke dvoru takto: pozemky pod č. 1-18 a A-G (žluté a světle hnědé) jsou označeny jako role, AI-BI mokřiny (modře, asi rybníky, o čemž by svědčily názvy Žerovník, Dluhoš a Podemlýňák), a-f jsou louky (zeleně), g-n pastviny, o označují pole na štěrkových nánosech u řeky (tmavě hnědá), p-s jsou zahrady u zámku. Na horním okraji plánku je zaznačen též mlýn a pila.

Autorem byl patrně úředník zdejšího panství; ručně zhotovený a kolorovaný plán vznikl zřejmě koncem 18. století; originál o rozměrech 56×44 cm je v měřítku odpovídajícím 1:5760.