Přehledná náčrtová mapa Ostravska a přilehlých krajů (1924)

Přehledná náčrtová mapa OstravskaInv. č. 1212

Politický okres moravskoostravský je zde zachycen ve stavu k roku 1924, čili po vytvoření tzv. Velké Ostravy sloučením sedmi moravských obcí – Moravské Ostravy, Přívozu, Mariánských Hor, Nové Vsi, Zábřehu, Vítkovic a Hrabůvky (hranice města jsou vyznačeny sytě červenou čarou). Autor na mapě zachytil celou řadou detailů, můžeme si zde povšimnout např. projektovaných železničních drah, a to Polanecké spojky z Polanky do Kunčic a nerealizované místní dráhy do Brušperka.

Zhotovil Vít Opluštil, vydal nakladatel Adolf Perout v Moravské Ostravě zřejmě v roce 1924. Originál o rozměrech vlastního mapového zrcadla 24×35 cm je pořízen v měřítku 1:75 000