Půdorysný plán baziliky Božského Spasitele v Moravské Ostravě (1883)

Půdorysný plán baziliky Božského SpasiteleInv. č. 1738

Stavební plán neorenesanční baziliky Božského Spasitele (dnešní Náměstí msgre Šrámka v Moravské Ostravě) zhotovil slavný arcibiskupský architekt Gustav Meretta; vidíme zde půdorys budovy schopné pojmout až 3200 lidí, druhé největší baziliky na Moravě po Velehradu. V horní části je zobrazena část kazetového stropu s výzdobou klenby presbyteria, v dolní části pak přízemí s mozaikovou dlažbou. Bazilika byla zbudována v letech 1883 – 1889.

V Kroměříži 25.3.1883 ručně zhotovený a barevně kolorovaný plán o rozměrech originálu 87,5×58 cm, v měřítku 1:100.