Situační plán toku řeky Ostravice na hranicích Moravy a Slezska

Situační plán toku řeky OstraviceInv. č. 1683

Situační plán toku řeky Ostravice na hranicích Moravy a Slezska byl pořízen pro účely výstavby vodovodu pro novou železárnu ve Vítkovicích – Rudolfovu huť, budoucí Vítkovické železárny. Plánek je orientován k východu, nahoře uprostřed je zakreslen zámek a dvůr v Kunčicích. Z klikatého koryta řeky je patrno, jak často měnila v minulosti Ostravice v důsledku četných povodní svůj tok.

Ručně zhotovený a kolorovaný plánek vznikl v roce 1829, autor je neznámý. Originál o rozměrech 43×34 cm je v měřítku odpovídajícím asi 1:5 400.