Slezská Ostrava ve 30. letech dvacátého století

Slezská Ostrava ve 30. letech Inv. č. 1618

Ve 30. letech 20. století byla Slezská Ostrava druhým největším městem Slezska, hned po Opavě. Za svůj prudký růst vděčila především rozmachu dolování; i na mapě proto vidíme, že celé její území je pokryto hustou sítí dolů, báňských drah a lanovek. Spletitou železniční síť zde ještě dotvářejí úzkorozchodné elektrické dráhy vedoucí do Bohumína a Karviné. Na Bazalech nebyl ještě stadión, nýbrž čedičový (bazaltový) lom – odtud vlastně jeho dnešní název. V lokalitě, kde je zakreslen Ostravský les a „mrchoviště“, je dnes areál ZOO Ostrava.

Nakreslil odborný učitel A. Skotnica, vydalo K. S. učitelů ve Slezské Ostravě, vytištěno v tiskárně Oborný – Bradna v roce 1933. Originál o rozměrech mapového zrcadla je zhotoven v měřítku 1: 7 500.