Turistický plán vnitřního města Ostravy (1946-1947)

Turistický plán vnitřního města OstravyInv. č. 1387

Nedatovaný plán centra Ostravy byl stavebním úřadem města Ostravy vydán zřejmě v letech 1946 – 1947. Můžeme tak soudit z názvů ulic a veřejných prostranství, které by byly již o několik let poté nepřípustné – Americká ulice, Klofáčovo nábřeží či Masarykovo náměstí. Na dlouhou dobu to byl také patrně poslední veřejnosti volně přístupný plán města; další, který byl vydán v roce 1953 jako příloha k seznamu ostravských ulic, byl již tajný, určený pouze pro služební potřebu úředníků národního výboru.

Barevný tisk, mapový list o rozměrech 39×56,5 cm v měřítku 1:10 000.