Vývoj Vítkovického horního a hutního těžířstva v letech 1873-1907 (1907)

Vývoj Vítkovického horního a hutního těžířstvaInv. č. 1644

Zde je přehledně zobrazen růst Vítkovického horního a hutního těžířstva v rozmezí let 1873 – 1907; na území Vítkovic a zhruba jižního polovině katastru Moravské Ostravy (hranice jsou znázorněny černou čarou s třemi tečkami) jsou červeně zakresleny budovy v majetku těžířstva, jehož zásluhou se původně malá obec proměnila zakrátko v rušné průmyslové město; pokud byste hledali dnešní Mírové náměstí s radnicí a kostelem, naleznete je až na plánku z roku 1907 kousek nalevo vedle německého názvu Witkowitz. Velká zelená plocha s křížem (hřbitov) je dnešní Sad Jožky Jabůrkové, zatímco Náměstí Jiřího z Poděbrad (o dvě ulici dál směrem na sever) zatím neexistuje. Dnes již pustý areál Karolíny je v pravém horním rohu mapy. Za povšimnutí stojí též velmi nepravidelný tvar východní hranice Vítkovic svědčící o tom, jak křivolaký byl v minulosti tok řeky Ostravice.

Barevná litografie plánu v měřítku 1:10 000 byla vydána v moravskoostravském vydavatelství Ernsta Heblinga zřejmě v roce 1907; rozměry originálu činí 88,5×62 cm.