Železniční mapa Rakouska-Uherska 1871

Inv. č. 138

Železniční mapa Rakouska-UherskaNa této velké mapě ozdobené dvouhlavým orlem vidíme stav železniční sítě Rakouska-Uherska v roce 1871. Jednotlivé dráhy (např. Košicko-bohumínská nebo Severní dráha císaře Ferdinanda) jsou zde rozlišeny barevným obtažením. Při posuzování mapy je třeba vzít v úvahu, že dráhy vyznačené dvěma plnými černými linkami jsou v provozu, dráhy s jednou čarou čerchovanou ve výstavbě a dráhy vyznačené plnou šedivou čarou pouze navrhované nebo ve stadiu projektu, což je případ větší části železnic v Haliči, Istrii, Dalmácii, Chorvatsku a Vojvodině. Povšimněme si, že na jižní hranici monarchie je dosud zaznačena tzv. vojenská hranice (Militär – Grenze), zřizovaná již od 14. století proti Turecké říši jako výlučně vojensky spravované území, jehož osadníci byli svobodni a povinni vojenskou ochranou hranic. Vojenská hranice byla definitivně zrušena v roce 1873.

Navrhl a nakreslil Theodor Bommsdorf, vydáno v nakladatelství Karla Prochasky ve Vídni a Těšíně 1871. Barevný originál o rozměrech 76×60 cm je zhotoven v měřítku odpovídajícím asi 1:1 770 000.