Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel sv. Nepomuckého(Stará Bělá)

 

Existence farnosti ve Staré Bělé je doložena již k roku 1506. Od roku 1624 byla obec střediskem farnosti i pro Novou Bělou, Proskovice, Výškovice a o něco později i Krmelín. Původně zde stával kostel sv. Mikuláše, jednalo se o dřevěnou stavbu, která se nacházela na místě nynějšího starobělského hřbitova. Kostelík však byl pro velkou zchátralost v roce 1790 stržen. Stavba nového chrámu Páně započala roku 1791 na místě starého hřbitova. Práce financovala olomoucká kapitula. Tehdejší starobělský farář Josef Komínek, rodák z Příbora, povolal svého krajana, stavitelského mistra Václava Roehricha, aby jednolodní stavbu s věží a sakristií provedl. Kostel byl postaven z pálených cihel zvaných „české placle“ a jeho vnitřní prostor byl shora uzavřen valenou klenbou na pásech. Současně byla vystavěna i nová budova fary a kolem kostela zřízen hřbitov. Když v březnu 1792 nastoupil nový farář Josef Steiner z Lipníka nad Bečvou, nebyla stavba ještě ani zdaleka dokončena. V roce 1793 byl nový kostel vybílen a musela být rovněž opravena trhlina uprostřed klenby. Stalo se tak za pomoci vápna smíchaného s chlupy. I v dalších letech stavba pokračovala a 14. června 1801 byl kostel slavnostně vysvěcen světícím biskupem hrabětem Kolovratem. Naproti do Moravské Ostravy mu tehdy vyjelo 188 selských jezdců ze Staré Bělé, kteří ho společně s 80 moravskoostravskými jezdci doprovodili až k novostavbě. Tam byl biskup uvítán farářem Steinerem doprovázeným 25 vojáky a velkým průvodem farníků s hudbou. V roce 1803 byl kostel na prosbu faráře nákladem olomoucké kapituly pokryt novým šindelem. Když farář Steiner 28. července 1811 zemřel, připadl jeho nástupci v úřadě Josefu Schoenymu úkol vybavit vnitřek kostela. To bylo ztíženo tím, že finance určené pro stavbu kostela byly již zcela vyčerpány. V roce 1819 byl postaven hlavní oltář, v roce 1826 dva oltáře boční, pak kazatelna, křtitelnice a varhany. Obrazy na bočních oltářích byly dílem malíře Ignatze Bergera z Nového Jičína, tvůrcem křtitelnice a kazatelny byl mistr Karel Kastner z Opavy.

 

Interiér kostela sv. Jana Nepomuckého

 

Vnitřní vybavení kostela je ukázkou čisté architektury pozdně barokního typu.

Časté vichřice, které provázely léta 1833-1834, vychýlily vrchol kostelní věže natolik, že bylo nutné v roce 1834 přistoupit k její opravě. Byla tedy nově pokryta a při této příležitosti byl do kostelní báně vložen pamětní záznam sepsaný tehdejším kooperátorem Konstantinem Stiebrem. V roce 1862 byl kostel opatřen věžními hodinami, 100 zlatých na jejich zakoupení bylo získáno ze sbírky mezi farníky. V roce 1874 byla střecha kostela za tehdejšího faráře Františka Zelinky znovu pokryta, tentokrát ale břidlicí, jen věž byla oplechována. Tato krytina vydržela až do roku 1913, kdy byla nahrazena asbestolitem.

 

Farář Gregárek se svým automobilem

 

V roce 1899 byla ke kostelu přistavěna kaple. V té době zastával úřad faráře Fabián Gregárek, který byl prvním majitelem automobilu ve Staré Bělé (1907), v roce 1911 nechal do obce zavést telefon a v roce 1926 měl jako první radiopřijímač.

Za faráře Josefa Stříže, který do Staré Bělé přišel v roce 1921, byl kostel nově vybílen a v roce 1924 do něj bylo zavedeno elektrické osvětlení. Farář se také zasloužil o vybavení vnitřku kostela. V roce 1949 nechal kostel nově pokrýt bobrovkou. Farář Josef Bittner pak nechal věž pokrýt silným měděným plechem. Starobělský kostel představuje nejvýznamnější stavební památku v obci, je státem chráněnou kulturní památkou.