Výstava „Sakrální architektura Ostravy“

Úvodní slovo k výstavě

Vážení návštěvníci,

sakrální objekty spjaté s vírou, nadějí, ale také i s určitou pokorou hrály vždy významnou úlohu v životě obyvatel města i okolních obcí. Díky svému architektonickému ztvárnění je řada z nich dodnes nepřehlédnutelnými dominantami tohoto sídelního celku.

Současnou výstavou bychom Vám rádi na základě dobových dokumentů a fotografií uložených v Archivu města Ostravy představili nejen skvosty mistrů svého oboru, ale i menší a méně okázalé církevní objekty. Bez povšimnutí nezůstaly ani ty svatostánky, které už dnes z různých příčin na daném místě nenajdeme:

Výstavou „Sakrální architektura Ostravy“ chceme zároveň prezentovat Vám, návštěvníkům, bohatství a rozmanitost archivních fondů a sbírek, o které Archiv města Ostravy pečuje. Protože veškeré podklady pocházejí výlučně z našeho archivu, je samozřejmě možné, že někteří z vás, návštěvníků, na panelech právě ten „svůj“ kostelík, kapli či modlitebnu nenaleznou, zejména, je-li novějšího data; doufáme však, že i přesto zde objevíte mnoho zajímavého a poučného.