Hotel Metropol

Hotel Metropol

 

Již v době před první světovou válkou existovala ve Slezské Ostravě na Hladnově dvě restaurační zařízení, která vděčila za svůj vznik Rudolfu Tomsovi, známému slezskoostravskému podnikateli, dlouholetému členu obecního zastupitelstva a spoluzakladateli a členu mnoha českých spolků. Jedním z těchto zařízení byl hotel a kavárna „Metropol“.
O udělení kavárenské koncese „v novém nákladném domě, jehož přízemek je celý výlučně pro účel kavárenský zařízen“, zažádala Marie Tomsová, manželka Rudolfa Tomsy, u okresního hejtmanství ve Frýdku dne 5. září 1911. Vznik podniku, prvního svého druhu ve Slezské (tehdy Polské) Ostravě, plně podpořil slezskoostravský obecní výbor ve snaze vyrovnat se v tomto směru nedaleké Moravské Ostravě, kde již existovalo několik moderních kaváren, které však byly převážně v rukou německých majitelů. Sama Marie Tomsová odůvodňovala svou žádost mj. těmito slovy: „Budova sama je jednou z nejpěknějších v Polské Ostravě a zařízení kavárny se vyrovná nejelegantnějším kavárnám v Moravské Ostravě.“
Slavnostní otevření kavárny „Metropol“ proběhlo na začátku dubna roku 1912. Prvním z řady nájemců v její historii byl Josef Semkevič, který vedl také kavárnu „Adria“, další oblíbené středisko slezskoostravských obyvatel. Budova hotelu „Metropol“ s kavárnou (čp. 1049), jejíž elegantní vzhled umocňovala secesní fasáda a věžička nad nárožím, představovala jednu z dominant hladnovského kopce. V prvním poschodí bylo šest pokojů. Podle původních představ majitelů se zde scházeli hlavně čeští podnikatelé, umělci, představitelé města a příslušníci české inteligence, nechyběli však ani čeští dělníci. Hosté rádi navštěvovali tento podnik také pro nádherný výhled na Moravskou Ostravu.
Podle vzpomínek pamětníků měl hotel na jídelním lístku klasický sortiment, a to hlavně guláš, „vepřo, knedlo, zelo“, utopence a polévky. Mezi nápoji vedlo pivo, odebírané z Českého akciového pivovaru a Strassmannova pivovaru v Moravské Ostravě. Nechyběla žitná vodka, borovička a hořká, vyráběná v nedalekých Radvanicích.
V roce 1923 se v kavárně hotelu „Metropol“ konala ustavující valná hromada Zemského svazu českých společenstev hostinských pro Slezsko ve Slezské Ostravě, která jednomyslně zvolila starostou svazu Rudolfa Tomsu. Sídlilo zde také Společenstvo hostinských a výčepníků pro soudní okres slezskoostravský a redakce a administrace časopisu „Slezský hostinský“, kde působil Rudolf Tomsa jako odpovědný redaktor.
Hotel „Metropol“ poskytoval své prostory rovněž spolkům a organizacím ke konání plesů, slavností a dalších akcí. Ve 30. letech 20.století v něm byl zřízen sál pro loutkové divadlo, do něhož se vešlo asi sedmdesát lidí.
Po druhé světové válce se v části budovy hotelu „Metropol“ nacházela krejčovská dílna a po roce 1948 načas školní družina. Od 60. let 20. století je hotel „Metropol“ znovu známým restauračním zařízením.