Kabaret „Alhambra“, Pivovarská ul. č.p. 60

k.ú. Moravská Ostrava

Velký dům č.p. 60 (dříve č.p. 3) se orientoval svými zdmi celkem do tří ostravských ulic – Pivovarské, Velké a Dlouhé. Ještě v roce 1861, kdy byl ve vlastnictví rodiny Kremerovy, však jeho obytné části sahaly pouze od ulice Velké přibližně do poloviny ulice Dlouhé. Zbývající část parcely byla zastavěna hospodářskými budovami. V roce 1872 byl do domu přemístěn moravskoostravský poštovní úřad, který je zde uváděn ještě roku 1882, kdy funkci poštmistra zastával majitel domu Wilhelm Kremer.

Kabaret "Alhambra"

Na konci minulého století – to již dům vlastnili Marcus a Herma Haberfeldovi – se v přízemí nacházel výčep. V roce 1897 byly v dosavadní jednopatrové budově zvýšeny stropy a na místě hospodářských budov byla postavena zcela nová stavba, z větší části jednopatrová. Ve dvoupatrové části novostavby, s arkýřem na nároží Pivovarské a Dlouhé, měla ve druhém poschodí svůj byt rodina Haberfeldova. V přístavbě byl zřízen výčep a restaurace s kuchyní. K další výrazné přestavbě došlo v roce 1911. Tehdy byla část jednopatrového domu, postavená roku 1897, zvýšena o další patro, čímž se rozšířil byt majitelů o několik místností.

Hostince ve Velké a Dlouhé ulici, tzv. Lauby, byly na konci 19. století známým centrem městské lidové zábavy. Také v hostinci „U Haberfelda“ byly od počátku konány zábavné pořady, které již měly charakter kabaretu se stálým konferenciérem. Že byl hostinec hojně navštěvovaným místem dokládá hromadná stížnost obyvatel sousedních domů z roce 1899, kterým vadil hlasitý zpěv rozléhající se po ulicích do pozdních nočních hodin. Na kabaretní sál pro 107 diváků byly hostinské místnosti v ulici Dlouhé upraveny teprve roku 1923. V následujícím roce byl kabaret znovu upraven – jeviště bylo přesunuto doprostřed jedné ze stěn téměř čtvercové místnosti, podél zbývajících stěn byly zřízeny pohodlné lóže pro diváky. Do kabaretu se vstupovalo vchodem z Dlouhé ulice přes šatnu a bar.

V roce 1940 získal hostinskou a výčepní koncesi Svatopluk Gabriel. Tehdy již bylo konání produkcí přemístěno do varieté upraveného z hostinských místností v původní části zástavby a v bývalém kabaretu byl zřízen bar. Gabriel provedl další úpravy interiéru „Alhambry“ a z části výčepu v Pivovarské ulici zřídil kavárenskou restauraci. Podnik fungoval do roku 1942.

Proluka, stav k roku 2000

Na přelomu let 1949 a 1950 Čsl. stavební závody upravily místnosti bývalé „Alhambry“ na ubytovnu (tzv. svobodárnu) a závodní jídelnu s kuchyní. Tyto místnosti pak nový nájemce, Restaurace a jídelny Ostrava – sever, upravil na konci roku 1967 na dobovou hornickou restauraci „Harenda“. V té době již byl dům č. p. 60 určen k demolici. Datum samotné demolice stavební spis neuvádí, ale podle fotografické dokumentace stál dům ještě v roce 1973. Dnes se na jeho místě nachází parkoviště (naproti areálu Černé louky).