Kino Oko (Palace), Bohumínská ul. č. p. 1061

k. ú. Slezská Ostrava

Oko (Palace), Bohumínská

Kulturní a společenský život v hornickém městě Polské Ostravě nebyl na počátku tohoto století ještě nijak zvlášť rozvinutý. Není proto divu, že pro jeho obyvatele byla výstavba prvního (a po dlouhá léta také jediného) zdejšího kina událostí zcela mimořádnou. Kino původně nazývané „Palace“ bylo vystavěno v roce 1912 na dnešní Bohumínské ulici, na Zámostí v blízkosti řeky Ostravice. Stavbu na svou dobu moderní budovy s fasádou, kterou navrhl sám Alfons Mucha, provedl stavitel V. Střelec z Dolní Suché. Majitelem budovy byl Angličan Ing. David Small a licenci k provozování kinematografické živnosti v ní získal elektrotechnik z Moravské Ostravy Hanuš Dorasil.

V roce 1913 doporučila obec Polská Ostrava k příznivému vyřízení žádost Hanuše Dorasila o povolení k pořádání „poučných a vědeckých přednášek, koncertů a jiných různých zábavných představení“ a své rozhodnutí zdůvodnila mj. tím, že „sál jeho kinematografického divadla jest vůbec nejrozsáhlejší a nejlépe přístupnou dvoranou v obci naší“. I když počátky kina spadají do těžkých let první světové války, podařilo se Hanuši Dorasilovi během krátké doby vytvořit podnik s velmi dobrou uměleckou úrovní.

Oko (Palace), Bohumínská k roku 2000

Kapacita kina, která původně čítala 500 míst, se postupně rozšiřovala v souvislosti se stavebními úpravami budovy. Tak např. přístavba vchodu směrem k Ostravici, provedená roku 1924, umožnila rozšíření sálu na místo bývalého vestibulu a využití tohoto prostoru ke zřízení lóží s 33 sedadly. Stavební práce tehdy prováděla firma Bratři Špačkové ze Slezské Ostravy.

Od roku 1921 byl majitelem kina „Palace“ spolek Národní divadlo moravskoslezské, který v něm v lednu roku 1930 poprvé uvedl zvukový film, a to snímek amerického režiséra Williama van Dyka „Bílé stíny“. Ve stejné době se v kině hrálo plných sedmnáct představení týdně a počet sedadel v sále dosáhl čísla 720.

Kino bylo také hojně využíváno k provozování osvětové a přednáškové činnosti. Mezi nejvýznamnějšími osobnostmi, které zde vystoupili před hledištěm zaplněným do posledního místa, byli také ministr zahraničních věcí dr. Edvard Beneš či spisovatel František Kožík.

Po roce 1945 došlo v rámci procesu znárodnění filmového průmyslu k převodu kina do vlastnictví státu a ke změně jeho názvu na „Oko“. V 60. letech byla již budova kina zastaralá a nevyhovující moderním požadavkům. Výstavba nových a technicky lépe vybavených kin, stejně jako rozvoj televize způsobily výrazný pokles návštěvnosti kdysi slavného kina ve Slezské Ostravě.

V souvislosti s rekonstrukcí Bohumínské ulice bylo 12. června 1973 vydáno rozhodnutí o demolici budovy kina „Oko“. Místem, kde dříve stávalo, dnes vede část Bohumínské ulice před bývalou budovou měnírny a staniční budovy Slezských zemských drah (nyní Skicentrum).