Lékárna U Barbory, tř. 28. října č. p. 209

k. ú. Moravská Ostrava

Lékárna U Barbory, ulice 28. října

V místech, kde kdysi stával dům č.p. 209 (dříve č.p. 44) se nacházely dva malé přízemní, částečně podsklepené obytné domky patřící Karlu Bernerovi a Florianu Kolbemu. Výstavba domu proběhla v letech 1841-1842 a kromě obytných místností se zde nacházel i obchod a kolářská dílna.

V letech 1885 a 1889, kdy domky již patřily jedinému majiteli (manželům Wolfovým), došlo k jejich podstatné přestavbě. Nadstaveno bylo první patro (do dvora částečně i druhé), zastavěná plocha byla rozšířena do dvorní části, byly rozšířeny sklepní prostory a oba domy stavebně propojeny, což se projevilo i přidělením jediného čísla popisného.

V roce 1910 již dům patřil Hugo Strachovi, vlastníku honosně nazvané firmy „První moravskoostravská výrobna deštníků a slunečníků“. Četné další adaptace, kterými dům procházel, byly spojeny s úpravami nezbytnými pro provozování různé obchodní činnosti. Tak v parteru domu našla své sídlo prodejna klobouků, látek, hedvábí, bílého zboží, pánského a dámského prádla Jelínek (od roku 1933) a cukrárna a kavárna Noblesse patřící A. Hoffmannovi (od roku 1932).

V dalších osudech domu č.p. 209 se tragicky odrážejí české a evropské dějinné události 20. století. Téměř všichni členové rodiny Strachovy se jako Židé ocitli v terezínských transportech a zemřeli v osvětimských plynových komorách a jiných nacistických koncentračních táborech. V roce 1941 byl dům převeden na vystěhovalecký fond pro Čechy a Moravu a následně prodán německé rodině Kowalczikových. V roce 1945 na něj byla uvalena národní správa. Ta byla sice v červnu roku 1948 zrušena, nikoliv však proto, aby se majetku ujal jediný dědic po zahynulé rodině Strachů MUDr. Bedřich Neumann, ale aby byl převeden na stát. Restituční spor MUDr. Neumann v roce 1954 definitivně prohrál. Satisfakce se nedočkal ani majitel firmy Jelínek, kterému byla v roce 1943 živnost násilně odňata a přidělena německému vlastníku.

Lékárna U Barbory rok 1982

V roce 1946 byl na stavbu vydán demoliční výměr, jelikož byla poškozena při bombardování. Nešlo sice o přímý zásah, avšak výbuchy leteckých pum, které srovnaly se zemí dva okolní domy, svými otřesy způsobily trhliny na fasádě. Později byl tento demoliční příkaz jako mylný zrušen.

Objekt tak od roku 1948 využívala lékárna „U sv. Barbory“ a fotografickou laboratoř zde měly Čsl. stavební závody, n.p. Kromě toho se v domě nacházely nájemní byty pro zaměstnance Oděvního podniku města Ostravy.

Dostavba hotelu Imperial k roku 2000

V roce 1966 odborná prohlídka konstatovala závažné stavební závady na domu, zejména trhliny v klenbách chodeb, a byla nařízena jeho demolice. V současnosti se zde nalézá nová část hotelu Imperial.