Německý dům (Deutsches Haus), Nádražní tř. č. p. 951

k. ú. Moravská Ostrava

Německý dům, v popředí nádraží místní dráhy (1905)

Stavba Německého domu v Moravské Ostravě byla ryzím produktem vypjaté doby plné nacionálních vášní na konci minulého století. Němci, Češi i Poláci tehdy usilovali nezávisle na sobě o zbudování důstojného střediska svých národních kulturních, společenských a politických aktivit. Na straně německé se zmíněné myšlenky ujal spolek „Německý dům“, ustavený v roce 1892 za účelem výstavby reprezentativní spolkové a divadelní budovy.

Místo pro tento dům bylo vybráno na zahradní parcele na rohu Nádražní třídy a Zámecké ulice, naproti tramvajovému nádraží místní dráhy. Projekt zhotovil známý ostravský architekt Felix Neumann, který budovu navrhl ve stylu tzv. nizozemské renesance. K tomu jej vedla jednak snaha „tento v německých zemích již po staletí zdomácnělý styl přenésti i na Ostravsko“ a také racionální úvaha, že „pro drsnější podnebí Ostravy a díky zdejšímu průmyslu kromobyčej škodlivým vlivům“ bude obzvláště vhodný.

Pod vedením moravskoostravského stavitele Josefa Zubra byla stavba zahájena v dubnu roku 1893 a kolaudována v květnu roku 1895. Nezvykle vyhlížející budova s mnoha věžičkami a charakteristickou fasádou z červených cihel zahrnovala kromě reprezentačních prostor s velkým slavnostním sálem, také restauraci a divadelní sál. Slavnostní otevření proběhlo 2. června 1895 za široké účasti představitelů města a okolních obcí, státních orgánů a spolků – v drtivé většině samozřejmě německých. Ostravští Češi, kteří vybudovali svůj Národní dům již o rok dříve, záhy přiřkli této budově hanlivou přezdívku „Trucburg“.

Nádražní třída, vlevo německý dům (1917)

Německý dům od počátku intenzivně využívaly ke své činnosti všechny německé spolky; kromě běžných schůzí zde probíhaly však i nejrůznější slavnosti, plesy, konaly se tu naučné přednášky, předvolební shromáždění německých stran apod. Vyhledávaná byla zřejmě i zdejší restaurace, neboť v roce 1904 byl v rozlehlé zahradě za domem, podélně k Zámecké ulici, přistavěn ještě dřevěný zahradní pavilón pro 120 hostů (v roce 1932 byl téměř o polovinu rozšířen). Po roce 1918, kdy museli Němci vyklidit městské divadlo ve prospěch Čechů, sloužil Německý dům i přes svoji špatnou akustiku jako jediná divadelní scéna ostravských Němců.

Zkáza Německého domu přišla současně s osvobozením Ostravy na počátku května roku 1945. V atmosféře, která z pochopitelných důvodů nepřála ničemu, co mělo přídomek „německý“, bylo rozhodnuto o jeho okamžité likvidaci. Německý dům se stal zhmotněním nenáviděného útlaku a nacistické okupace a aby bylo jeho odstranění ještě symboličtější, museli ho bourat sami ostravští Němci, soustředění v internačních táborech. Tak během letních měsíců roku 1945 zmizela tato budova beze stopy a dodnes po ní zbyla pouze travnatá plocha vedle obchodního domu Textilia, na dnešním náměstí Edvarda Beneše.