Alois Adamus

ředitel archivu

 

* 28. 1. 1878 Kunčice u Ostravy (dnes místní část Ostravy)

+ 23. 8. 1964 Kosmonosy (okr. Mladá Boleslav)

Vystudoval na německém, gymnáziu v Těšíně, maturitní zkoušku složil v roce 1903 na českém gymnáziu v Místku. Zamýšlené studium teologie na semináři v Litoměřicích záhy opustil a přešel v roce 1904 na filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde absolvoval obor dějepis – zeměpis. Po ukončení studia vystřídal jako středoškolský profesor celou řadu působišť, mezi nimi Prahu, Louny, Orlovou, Český Brod. Datum jeho nástupu na místo městského archiváře 1. 9. 1923 bývá považováno zároveň za vznik Archivu města Ostravy. Během svého dvanáctiletého působení položil základy archivu jakožto moderní instituce a důkladné studium archivního materiálu zhodnotil celou řadou prací (především Dějiny města Ostravy v přehledu až do r. 1860; Sbírka listin k dějinám města Moravské Ostravy; Z dějin moravskoostravské radnice). Roku 1935 přešel na gymnázium v Turnově, kde působil až do odchodu do důchodu v roce 1938. Za své zásluhy o poznání historie Ostravy a Ostravska byl v roce 1948 vyznamenám Cenou města Ostravy.