Organizační členění

Archiv se člení na tato oddělení:

  • oddělení archivní (výkon předarchivního dohledu, třídění a pořádání archiválií, správa spisovny likvidovaných podniků)
  • oddělení služeb (zajišťování chodu badatelny, výpočetní technika, fotodílna, knihařská dílna)
  • organizačně náleží k archivu také kronikář města Ostravy