Antonín Barcuch

Ředitel archivu

 

Antonín Barcuch

* 1. 7. 1957 Ostrava

Po ukončení studia na gymnáziu absolvoval v letech 1977-1982 obor archivnictví na Filozofické fakultě tehdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. V roce 1982 nastoupil do Archivu města Ostravy, kde působí dodnes. V letech 1992-1995 vykonával funkci ředitele této instituce.