Blanka Pitronová

ředitelka archivu

 

Blanka Pitronová

* 14. 10. 1928 Hranice na Moravě

+ 1. 12. 2006 Ostrava

V roce 1947 začala studovat na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obory historie, archivnictví a český jazyk. Po absolutoriu v roce 1951 působila nejdříve jako učitelka a v srpnu 1952, po rozdělení společného referátu na archiv a muzeum, se stala vedoucí městského archivu. Po ustavení archivního oddělení při Krajské správě ministerstva vnitra v Ostravě nastoupila v lednu 1955 na místo referentky tohoto oddělení, kde působila až do roku 1959, kdy odešla jako vědecká pracovnice do Slezského ústavu v Opavě.