Blažena Przybylová

ředitelka archivu

 

Blažena Przybylová

* 7. 3. 1952 Ostrava

+31. 10. 2017 Ostrava

V roce 1970 absolvovala Střední všeobecně vzdělávací školu v Ostravě (Matiční gymnázium). Na Filozofické fakultě tehdejší Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně vystudovala v roce 1975 obor archivnictví. Po ukončení studia pracovala nejdříve v Okresním archivu v Blansku, v roce 1977 nastoupila na místo vedoucí podnikového archivu Železáren a drátoven Bohumín, kde pracovala až do roku 1992. V roce 1993 byla přijata jako archivářka do Archivu města Ostravy, v roce 1995 byla jmenována ředitelkou a tuto funkci vykonávala až do svého tragického úmrtí v roce 2017.