Julius Klitzner

ředitel archivu

 

Julius Klitzner

* 7. 8. 1909 Doupov (okr. Karlovy Vary)

+ 19. 7. 1945 Regensburg

V letech 1922-1930 navštěvoval gymnázium v Doupově, 1930-1935 teologický seminář na německé univerzitě v Praze. Do roku 1940 působil jako farář na Chebsku a Karlovarsku, v následujících dvou letech vystudoval dějepis, němčinu a zeměpis na filozofické fakultě pražské univerzity. K 3. 1. 1942 byl jmenován městským archivářem v Ostravě a pověřen vedením městského archivu a muzea. Zde rozvinul rozsáhlou badatelskou a publikační činnost, mj. začal vydávat Schriften des Stadtarchivs Mährisch Ostrau, veškerá jeho práce však byla silně poznamenána nacistickou ideologií. Je rovněž známo, že uskutečnil výzkum ostravik v protektorátních a říšských archivech, výsledky této akce se však bohužel nedochovaly. Na jaře 1945 opustil Ostravu. Dochovaná fotografie J. Klitznera je bohužel velmi nekvalitní.