Karel Jiřík

ředitel archivu

 

Karel Jiřík

* 26. 10. 1930 Janovice nad Úhlavou (okres Klatovy)

+ 25. 5. 2015 Ostrava

Po absolvování gymnázia v Klatovech vystudoval v letech 1950-1955 obor historie a archivnictví na Filozofické fakultě Karlovy univerzity. Poté nastoupil na archivní oddělení Krajské správy ministerstva vnitra v Praze. V roce 1961 získal místo ředitele v městském archivu v Ostravě. Kromě základních archivních prací věnoval velkou pozornost prezentaci jejich výsledků na veřejnosti. V roce 1963 začal vydávat sborník Ostrava, dále různé příležitostné publikace. V rámci oslav 700. výročí založení Ostravy (1967) byl pod jeho vedením zpracován průvodce po archivních fondech a spolu s Blankou Pitronovou redakčně připravili první syntézu dějin města pod názvem Dějiny Ostravy. V období normalizace byl z politických důvodů v srpnu 1972 z funkce ředitele odvolán. V archivu působil i nadále jako archivář až do začátku roku 1990, kdy se opět vrátil do ředitelské funkce, v níž setrval až do dubna 1992. Po ročním období na místě archiváře byl na základě výběrového řízení jmenován v roce 1993 kronikářem města Ostravy. V této funkci setrval až do srpna 1997, kdy odešel do důchodu.