Městská kancelář

Nejstarší doklady o činnosti městské kanceláře

 

Zárodky moravskoostravské městské kanceláře začaly vznikat na přelomu 14. a 15. století. Víme, že v té době město vydalo již svoji první listinu; ta však je dnes bohužel již ztracena a tak první dochovaná listina městské provenience pochází až z roku 1496. Město Ostrava v ní potvrzuje nadaci 50 uherských zlatých Petra Osinského z Žitné na městský špitál. Je to pergamenová listina o rozměrech 47×27,5 cm, datovaná v Ostravě dnem 11. 11. 1496. Pečeť se nedochovala.

 

(Fond Archiv města Moravská Ostrava, Listiny, listy, knihy, sign. I A 13.

 

Edice: Jiřík, K.: Nejstarší dochovaná listina ostravské městské kanceláře z roku 1496. In: Sborník Ostrava sv. 1, Ostrava 1963, s. 321-323)

 

Nejstarší dochovaná pečeť města Moravské Ostravy je přivěšena na listině z roku 1426. V jejím pečetním poli můžeme vidět doprava kráčejícího koně, v poněkud nezřetelném opise lze rozeznat písmena +S´ CIVIUM [..] OSTRAVIA.

 

(Fond Archiv města Moravská Ostrava, Listiny, listy, knihy, sign. I A 7)