Nástup němčiny

Nástup němčiny jako úřední řeči

 

Od počátku tereziánských a josefínských správních reforem, tj. od poloviny 18.století, až do roku 1918 byly veškeré moravskoostravské úřední písemnosti vedeny v němčině. Zápisy ze zasedání městské rady a obecního výboru byly zároveň až do konce 90. let 19.století (kdy se i zde začal užívat strojopis) psány německým novogotickým písmem, tzv. kurentem.

 

 

Ukázka zápisu ze zasedání obecního výboru ze dne 17. 8. 1865. Přínos č. 2377 z 24. 7. téhož roku se týká jednání o pořízení tabulek k označení moravskoostravských ulic. (Fond Archiv města Moravská Ostrava, Listiny, listy, knihy, sign. II B 210)