Nejstarší listina

Nejstarší dochovaná listina, uložená v Archivu města Ostravy

 

Nejstarší listina, uložená v Archivu města Ostravy, pochází z roku 1362. Císař římský a král český Karel IV. v ní uděluje městu Moravské Ostravě právo konání šestnáctidenního trhu. Datováno v Opavě 17. 5. 1362.

 

Zápis je vyhotoven na pergamenové listině o rozměrech 34×20,5 cm. Pečeť se bohužel nedochovala.

 

(Fond Archiv města Moravská Ostrava, Listiny, listy, knihy, sign. I A 1. Edice: Adamus, A.: Codex diplomaticus civitatis Ostraviae č. 2, str. 9)