Nejstarší úřední kniha

Nejstarší dochovaná úřední kniha

 

Nejstarší dochovaná úřední kniha, tzv. Kniha památná, obsahuje zápisy z let 1565-1737. Nalezneme v ní nejrůznější svatební a kupní smlouvy, záznamy o sporech a jejich urovnání, dlužní úpisy, opisy došlých důležitých přípisů aj. Na fotografii vidíme část první dochované stránky této knihy (folio označené číslem 9). První čtyři řádky obsahují s největší pravděpodobností důležitou zmínku o kovové uzamykatelné truhle, v nichž byly uchovávány nejcennější městské písemnosti, listiny a privilegia („kteráž na ratouzu chována bejt má a purkmistr od zapadatého zámku jeden klíč a ouředník obecní s písařem důchodním od visutejch zámkův dva klíče jmíti mají“). Ke knize je vypracován katalog.

 

(Fond Archiv města Moravská Ostrava, Listiny, listy, knihy, sign. II B 1)