Ostravské kalendárium 2022

Martin Juřica

Ostrava 2023 (126 s.)

Podává chronologický přehled událostí za rok 2022, vztahujících se k městu Ostravě.

Kompletní text kalendária