Vzorové spisové a skartační řády a plány

 • Vzorový spisový řád pro obce III, vedoucí eSSL s komentářem (pdf) (docx)
 • Spisový řád magistrátu (pdf) (docx)
 • Vzorové spisové řády pro městské obvody (pdf) (docx)
 • Vzorové spisové a skartační plány pro městské obvody (pdf) (docx)
 • Vzorový spisový řád pro školy (elektronická SSL) (pdf) (docx)
 • Vzorový spisový řád pro školy (listinná SSL) (pdf) (docx)
 • Vzorový spisový a skartační řád pro mateřské školy (pdf) (docx)
 • Vzorový spisový a skartační plán pro základní školy (pdf) (docx)
 • Vzorový spisový a skartační plán pro základní a mateřské školy (pdf) (docx)
 • Vzorový spisový a skartační plán pouze pro mateřské školy (pdf) (docx)
 • Vzorový spisový a skartační plán pro speciální školy
 • Vzorový spisový a skartační plán pro střední školy (pdf) (docx)
 • Vzorový spisový a skartační plán pro vyšší odborné školy (pdf) (docx)
 • Vzorový spisový a skartační plán pro základní umělecké školy (pdf) (docx)
 • Vzorový spisový a řád pro organizace v odvětví kultury (pdf) (docx)
 • Vzorový spisový a skartační plán pro organizace v odvětví kultury (pdf) (docx)
 • Vzorový spisový a skartační plán pro organizace na úseku sociální péče (pdf) (docx)
 • Vzorový spisový řád pro příspěvkové organizace (pdf) (docx)
 • Vzorový spisový a skartační plán pro příspěvkové a rozpočtové organizace (pdf) (docx)
 • Vzorový spisový a skartační plán pro akciové společnosti (pdf) (docx)